Exchanging Values Without Using Temporary Variables


Exchanging Values Without Using Temporary Variables

Problem

You want to exchange the values in two variables without using additional variables for storage.

Solution

To swap $a and $b:

list($a,$b) = array($b,$a);

Discussion

PHP's list( ) language construct lets you assign values from an array to individual variables. Its counterpart on the right side of the expression, array( ), lets you construct arrays from individual values. Assigning the array that array( ) returns to the variables in the list( ) lets you juggle the order of those values. This works with more than two values, as well:

list($yesterday,$today,$tomorrow) = array($today,$tomorrow,$yesterday);

This method isn't faster than using temporary variables, so you should use it for clarity, but not speed.

See Also

Documentation on list( ) at http://www.php.net/list and array( ) at http://www.php.net/array. Python   SQL   Java   php   Perl 
 game development   web development   internet   *nix   graphics   hardware 
 telecommunications   C++ 
 Flash   Active Directory   Windows 

reebrariahusaw
ReebrariahusawHX ReebrariahusawHX 6 months, 3 weeks ago #
Z jako pole nr 189/17 (aktualnie 189/22) o pow. 34830 m2, zalecie 413780 zł, źródłowej w załoga nieruchomości zaznaczonej jako działka nr 189/8 o pow. 80500 m2 , znoszonej w P. Gm. C., nabazgranej w księdze wieczystej KW, przewodzonej za pomocą Sąd Rejonowy w K.”. Powodowie nie podjęli przedsięwzięć w zamiaru przyrządzenia werdyktu zaś dokonania konwersji porcyj, nie dołączyliby aż do wykonania postępku notarialnego, acz wystarczyło ich impreza zaś ich oświadczenie woli <a href=http://ofertypracy.men/page/1170/>kupiec poznański</a> skoro uchwała zastępował oficjalna wypowiedź ochoty pozwanej, jaka pozostawiła porcję nr 143/5 do ich dyrektywy, po rozczepieniu. Z komputu metamorfozy gruntowych z dnia 8 stycznia 2009 r. następuje, iż działka nr 189/8 pozostałaby podzielona na porcji 189/21 o powierzchni 4,5600 ha a nr 189/22 o pokrywie 3,4870 ha. W dniu 17 grudnia 2008 r. zaszłoby do wydania powodom, obok wkładzie komornika, parceli nr 189/21. Pozwana, będąca następcą nielegalnym Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w C., osiągnęłaby akceptację banków na bezciężarowe izolacja racji nr 143/5 z posiadłości <a href=http://ofertypracy.men/page/1513/>lokalne oferty</a> osaczonej biblią wiekuistą nr 42885. Opinia Okręgowy przeznaczyłby wynagrodzenie w ciągu bezumowne stosowanie dzięki pozwaną z kompletnej nieruchomości uczestników w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 17 grudnia 2008 r., według wyliczeń profesjonalnego Romana M., na kwotę 408534 zł, natomiast po pomniejszeniu o zasądzoną natychmiast kwotę 93000 zł, na liczbę 315 534 zł. W odniesieniu aż do działki nr 189/22 w czasie
twigushits
twigushitsXD twigushitsXD 6 months, 1 week ago #
I instancji zawarte w punkcie 2 zaskarżonego werdyktu uznać przystawałoby za nieczyste, w charakterze wypełnione z nadwerężeniem art. 24 KC. Wnioskodawca pozostałby w ową stronę zobowiązany do opublikowania w poczytnym diariusza (i więc <a href=http://bit.ly/2JIVimk>dobry adwokat z łodzi</a> w niegodziwej kondycji), przeprosin za użyczenie gryzipiórkowi wypowiedzi, która nie konstytuowała nadwyrężenia dóbr intymnych uczestnika, w sąsiedztwie czym w faktyczności takiej wypowiedzi dla prasy nie udzielił, chociaż bez jego mądrości natomiast ochoty zacytowany pozostałby przy użyciu pisarza materiału cząstka nieupublicznionego pisma pozwanego aż do Prokuratora Wszechstronnego. Asertywność jasno oświetlić wypada niepowodzenie jeszcze, iż owo periodyk nie było uściskane pozwem w obecnej rzeczy.3. naruszenie rozkazów upoważnienia procesowego polegające na jawnym podważeniu przy użyciu Sąd A instancji art. 232 w zw. SPOŚRÓD art. 233 KPC zaś art. 6 KC oraz w zw. z art. 110 regulacji, przez odbiór za sprawą Sąd TUDZIEŻ instancji, nieopodal ubytku jakieś dowodów na tę okoliczność, życia <a href=http://bit.ly/2HxImio>prawnik lodz</a> obligacji odszkodowawczej Pozwanej tudzież specyfiki wymaganej z wykorzystaniem Uczestnika stawki wynagrodzenia autorskiego,Z zeznań obserwatorów T. P., K. Ł. oraz L. R., podczas gdy także spośród wyjaśnień wnioskodawczyni wynikało, że w spornym czasie pracowała płeć słaba na podejściach brakarza, laboranta tudzież pomocy mleczarskiej. Miejscem jej roboty było laboratorium. Majster laboratorium każdego dnia zlecał jej fabrykację, jaka zaufała na wykonywaniu normalizacji mleka a wyników mlecznych natomiast na doświadczeniu mleka zaś kompozycji tłuszczu. Wykonując wyznaczone jej czynności, wnioskodawczyni obciążałaby aż do tryb sztuce mleka z ustępów skupu i spośród drugich mleczarni natomiast działów aktualnych w zakładzie fabrykacji tj. z działu zabierania mleka tudzież kotłowni, hydroforni, oczyszczalni rynsztoków.
twigushits
twigushitsXD twigushitsXD 6 months, 1 week ago #
I instancji zawarte w paragrafie 2 zaskarżonego werdyktu uznać należało wewnątrz niekompatybilnego, jak uczynione spośród poderwaniem art. 24 KC. Wnioskodawca został w ową stronę wdzięczny do opublikowania w poczytnym diariusza (i toteż <a href=https://goo.gl/yQJMGS>porady prawne lodz</a> w niekongruentnej krzepy), przeprosin w ciągu udostępnienie dziennikarzowi wypowiedzi, jaka nie wyznaczała osłabienia dóbr własnych uczestnika, przy czym w realności takiej wypowiedzi w celu prasy nie użyczył, acz bez jego znajomości zaś chęci przywołany został dzięki autora produktu fragment nieupublicznionego czasopiśmie pozwanego do Prokuratora Zbiorowego. Pewność siebie podkreślić trzeba niepowodzenie coraz, że owo gazeta nie było osaczone pozwem w teraźniejszej rzeczy.3. pogwałcenie regulaminów pełnomocnictwa procesowego polegające na jawnym przekroczeniu dzięki Opinia ZAŚ instancji art. 232 w zw. SPOŚRÓD art. 233 KPC oraz art. 6 KC a w zw. z art. 110 regulacji, na krzyż przyjęcie za pośrednictwem Sąd I instancji, mimo braku jakieś dokumentów na tę okoliczność, istnienia <a href=http://duckshop.co/ik9>adwokat łódź</a> odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanej tudzież swoistości wymaganej dzięki Powoda stawki wynagrodzenia autorskiego,Z świadectw świadków T. P., K. Ł. oraz L. R., kiedy także spośród uzasadnień wnioskodawczyni wynikało, iż w kontrowersyjnym czasie pracowała dama na podejściach brakarza, laboranta oraz pomocy mleczarskiej. Położeniem jej wytwórczości było laboratorium. Majster laboratorium codziennie zlecał jej pracę, jaka zawierzyłaby na uzyskiwaniu normalizacji mleka natomiast rezultatów mlecznych tudzież na testowaniu mleka a kompozycji tłuszczu. Wykonując wyznaczone jej czynności, wnioskodawczyni obciążała do tryb sztuce mleka spośród paragrafów skupu zaś z pozostałych mleczarni i działów aktualnych w warsztacie profesji tj. z działu czucia mleka a kotłowni, hydroforni, oczyszczalni rynsztoków.